Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “UAB GABIJA”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir UAB GABIJA laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai UAB GABIJA gauna Jūsų apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp UAB GABIJA ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.

2.4. Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

4. Prkėjas  įsipareigoja

4.1. Apmokėti už prekes per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo pateikimo.

4.2. Naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, UAB GABIJA gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, UAB GABIJA laikinai arba iš viso gali nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame

6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekes pristato UAB VENIPAK įgaliotas darbuotojas.

7.2. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su kurjeriu patikrinti siuntos būklę.

7.3. Jums pasirašius siuntos pristatymo dokumente laikoma, kad siunta yra perduota.

7.4. Pastebėję siuntos pažeidimą, turite siuntos nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkingai.

8. Daiktų grąžinimas

8.1. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis "Prekių grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 217. Šiuo įsakymu susijusiu su kokybiškų prekių gražinimu arba keitimu, vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus NETENKINAMAS.

8.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, UAB GABIJA atstovas nepriima daikto grąžinimui.

8.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

8.4. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, UAB GABIJA įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.

9.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

10. Informacijos siuntimas

10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Visais klaisimais kreipkitės www.manokosmetika.lt nurodytais kontaktiniais duomenimis.

11. Asmens duomenų apsauga

11.1. UAB ‘’GABIJA“ šiuo patvirtina, kad informacija ir asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikėte įmonės internetinėje parduotuvėje renkami, tvarkomi ir saugomi laikantis Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų.

11.2. Pateikdami savo duomenis Jūs sutinkate, kad duomenys bus tvarkomi ir saugomi tol, kol bus aktualus aukščiau nurodytas duomenų tvarkymo tikslas, o atitinkamų įstatymų numatytais atvejais po pirminio tvarkymo tol, kol bus reikalinga.

11.3. Surinkti duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, jeigu tai būtų reikalinga duomenų tvarkymui aukščiau nurodytu tikslu arba jeigu tokią pareigą numato taikytini įstatymai.

11.4. Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad Jūsų duomenys būtų atnaujinti, kad Jums būtų pateikta informacija apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, taip pat, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

12.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Susisiekite su mumis

+370 698 52925
info@gabija.net
gr_edita@yahoo.com

Facebook